O konferencji 21 listopada 2023

Czas na III edycję konferencji organizowanej przez Park Naukowo Technologiczny w Ełku. W tej edycji pod hasłem „Zielona optymalizacja produkcji-recykling, regeneracja, automatyzacja i robotyzacja”, naszym celem jest przedstawienie szans i wyzwań jakie niesie ze sobą  zielona transformacja.

Zielona transformacja, której termin przewidywany jest przez UE do końca 2050r, postrzegana jest przez przedsiębiorców jako odległy temat. Jednak jest to mylne przekonanie gdyż efekty polityki neutralności klimatycznej, firmy odczują zdecydowanie wcześniej. Już dziś ograniczanie konkurencyjności paliw kopalnych na rzecz preferencyjnych warunków dla źródeł odnawialnej energii, uzyskiwane jest poprzez nakładanie wysokich opłat na energię elektryczną powstałą w wyniku spalania kopalin.

Sytuacja geopolityczna wymusiła i  przyśpieszyła na UE proces odchodzenia od paliw kopalnych, gdzie dotychczasowa strategia zaopatrzenia Europy była oparta w głównej mierze na dostawach surowców energetycznych z Rosji.

Polityka cenowa to tylko jeden ze sposób oddziaływania zielonej transformacji. UE,  która jest odbiorcą ¾ całego polskiego eksportu wprowadza wymogi co do pochodzenia produktów i tego by powstawały one w oparciu o źródła czystej energii oraz w ramach gospodarki obiegu zamkniętego. Brak spełnienia rodzących się wymogów, np. w zakresie tak zwanego śladu węglowego czy też pozyskiwania surowców z odzysku, może prowadzić do stopniowego wypierania rodzimych producentów z łańcuchów tworzenia wartości, a w efekcie narastającej marginalizacji polskich towarów. W takim przypadku nie odnosiłoby się to jedynie do tych, którzy produkują bezpośrednio dla zachodnich odbiorców, ale do znacznie szerszego kręgu wytwórców i usługodawców – presja na spełnienie standardów będzie się ujawniać w obrębie całego łańcucha dostaw.

Obserwujemy coraz większe naciski aby firmy kierowały się „zielonymi wartościami”. Nawet instytucje finansujące jak banki czy rynki kapitałowe, biorą te wartości pod uwagę przy ocenie wiarygodności kredytowej i mogą wpływać na koszty finansowania, przy braku spełnienia ich wymogów. Olbrzymie znaczenie odegra również polityka wewnętrzna krajów członkowskich, które będą rozdysponowywać środki w ramach zamówień publicznych  oraz regulacji handlowych, firmom spełniającym kryteria neutralności klimatycznej.

Mając na uwadze, że zielona transformacja to nie tylko krótkotrwały trend, a zdecydowanie nadchodząca przyszłość, warto wyjść jej naprzeciw i potraktować jako szansę biznesową, a nie tylko zagrożenie.

Na organizowanej przez Park Naukowo Technologiczny w Ełku konferencji, chcemy pokazać przedsiębiorcom jak automatyzacja i cyfryzacja biznesu jest ściśle powiązana z zielona transformacją. Zastosowanie zaawansowanych technologii pozwala na zmniejszenie zużycia energii, ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, co minimalizuje ich negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Lepsze zarządzanie surowcami i zmniejszenie generowanych odpadów można uzyskać dzięki wprowadzeniu procesów cyfryzacji i regeneracji do modelu biznesowego. Taka optymalizacja pozwala nie tylko na zwiększenie produktywności ale również na lepsze wyniki finansowe.

Polskie firmy aby zachować konkurencyjność na rynku międzynarodowym, a także chcące stać się beneficjentem szans jakie niesie zielona transformacja, muszą dostosować się do jej wymogów.

Wszystkich zainteresowanych przedsiębiorców, zapraszamy już dziś na konferencję, która odbędzie się 21.11.2023 w Parku Naukowo Technologicznym w Ełku.